Blog

Níže naleznete právní články, které publikuji pro širokou veřejnost k lepší znalosti práv a povinností v občanském životě.

« Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Následující

Nepozornost se při uznání dluhu nemusí vyplatit


Věřitel nebo dlužník by měl znát úpravu uznání dluhu dle nového občanského zákoníku. Jakým způsobem utvrdit svůj dluh a jaké skutečnosti mohou být považovány rovněž za uznání dluhu? Odpovědi se dočtete:
http://www.hypoindex.cz/nepozornost-se-pri-uznani-dluhu-nemusi-vyplatit/
Vytvořeno: 11.10.2016

Zakázaná ujednání aneb co v nájemní smlouvě neprojde


Nový občanský zákoník vymezil nové ustanovení pro ochranu práv nájemce jakožto slabší smluvní strany. Lze platně sjednat smluvní pokutu v nájemní smlouvě ve prospěch pronajímatele? A na jaká zakázaná ujednání je třeba dávat pozor? Odpovědi naleznete:
http://www.hypoindex.cz/zakazana-ujednani-aneb-co-vam-v-najemni-smlouve-neprojde/
Vytvořeno: 11.10.2016

Dobrá víra nájem přináší aneb jak vydržet platnou nájemní smlouvu


Nový občanský zákoník podstatným způsobem změnil úpravu nájemních vztahů. Mezi nové ustanovení s poměrně zásadním významem se řadí ochrana dobré víry nájemce, který užívá byt po právu bez platně uzavřené nájemní smlouvy. Více se dozvíte:
http://www.hypoindex.cz/dobra-vira-najem-prinasi-aneb-jak-vydrzet-platnou-najemni-smlouvu/
Vytvořeno: 11.10.2016

Ústavní soud ke smluvní pokutě ve spotřebitelských smlouvách


Ústavní soud ve své rozhodovací praxi klade důraz na ochranu práv spotřebitele. Představíme si nález Ústavního soudu, který stanovil, že smluvní pokutu nelze platně sjednat v rámci všeobecných obchodních podmínek ke spotřebitelské smlouvě, avšak pouze samostatně v rámci samotné spotřebitelské smlouvy, více informací na:
http://www.hypoindex.cz/ustavni-soud-ke-smluvni-pokute-ve-spotrebitelskych-smlouvach/
Vytvořeno: 11.10.2016

Lichevní smlouvy jsou neplatné


Nový občanský zákoník na rozdíl od původní právní úpravy účinné do 31. prosince 2013 neupravoval výslovně otázku lichvy. Jakým způsobem definuje lichvu nový občanský zákoník se dočtete:
http://www.hypoindex.cz/lichevni-smlouvy-jsou-neplatne/
Vytvořeno: 11.10.2016

Nový občanský zákoník: Odškodnění podle zásad slušnosti


Odškodnění dopravní nehody podle nového občanského zákoníku bylo tématem mého článku pro časopis Svět motorů:
http://svetmotoru.auto.cz/clanek/servis/4535/novy-obcansky-zakonik-odskodneni-podle-zasad-slusnosti.html
Vytvořeno: 11.10.2016