Blog

Níže naleznete právní články, které publikuji pro širokou veřejnost k lepší znalosti práv a povinností v občanském životě.

« Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 910 Následující »

Náhradu za ztrátu na výdělku je zaměstnavatel povinen vyplácet pravidelně jednou měsíčně


Poškození zaměstnanci se při odškodnění pracovního úrazu setkávají s řadou obtíží a neoprávněných požadavků zaměstnavatele. V praxi dochází k tomu, že zaměstnavatelé neproplácejí zaměstnanci poškozeným pracovním úrazem pravidelně náhradu za ztrátu na výdělku. Je tento postup zaměstnavatele však oprávněný? Odpověď naleznete:
http://www.finance.cz/zpravy/finance/470122-nahradu-za-ztratu-na-vydelku-je-zamestnavatel-povinen-vyplacet-pravidelne-jednou-mesicne/
Vytvořeno: 11.10.2016

Vymáhání výživného: Finanční pomoc neprovdané matce


Matka dítěte, která není provdána za otce dítěte, je oprávněna požadovat výživné a příspěvek na úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a porodem. Jakým způsobem upravuje občanský zákoník tuto problematiku a kdy může matka požadovat uvedené nároky? Odpovědi se dozvíte na:
http://www.finance.cz/470315-vymahani-vyzivneho-financni-pomoc-neprovdane-matce/
Vytvořeno: 11.10.2016

Vymáhání výživného: Pomoc pro těhotné ženy


Těhotná žena, která není provdána, se může snadno dostat do finančních obtíží během svého těhotenství, pokud otec dítěte odmítne poskytnout potřebnou pomoc. Jakou právní ochranu poskytuje občanský zákoník těmto těhotným ženám? Odpovědi na:
http://www.finance.cz/470708-vymahani-vyzivneho-tehotna-zena/
Vytvořeno: 11.10.2016

Jak na odškodnění za nemajetkové újmy způsobené dopravní nehodou


S účinností nového občanského zákoníku došlo k zásadním změnám v pojetí odškodnění újmy na zdraví, a to zejména u nemajetkové újmy, více se dočtete:
http://www.mesec.cz/clanky/odskodneni-nemajetkove-ujmy-zpusobene-dopravni-nehodou/
Vytvořeno: 11.10.2016

Jak na odškodnění nemajetkové újmy pozůstalých?


Zemřel v důsledku dopravní nehody nebo pochybení lékaře váš nejbližší? Podle jakých principů se v naší republice poskytuje odškodnění nemajetkové újmy pozůstalým? Odpovědi se dozvíte:
http://www.mesec.cz/clanky/jak-na-odskodneni-nemajetkove-ujmy-pozustalych/
Vytvořeno: 11.10.2016

Nedovolte pojišťovně krátit náhradu škody u havarovaného vozidla


Ústavní soud v nedávné době vydal nález zabývající se náhradou škody havarovaného vozidla v případě, kdy pojišťovna krátí pojistné plnění při odškodnění dopravní nehody z hlediska majetkové škody na vozidle, více k případu:
http://www.mesec.cz/clanky/nedovolte-pojistovne-kratit-nahradu-skody-u-havarovaneho-vozidla/
Vytvořeno: 11.10.2016

Za bezohlednost řidiče na přechodu pro chodce hrozí tvrdé tresty


Nejvyšší soud České republiky vydal v  rozhodnutí, které může být bičem na nepozorné řidiče. Více se dočtete:
http://www.mesec.cz/clanky/za-bezohlednost-ridice-na-prechodu-pro-chodce-hrozi-tvrde-tresty/
Vytvořeno: 11.10.2016

Pokuta při neposkytnutí vyúčtování služeb spojených s nájmem


Nový občanský zákoník upravil podstatným způsobem vymezení nájemních vztahů, a to včetně úpravy služeb spojených s užíváním bytu. Představíme si k lepší znalosti problematiky nájemního práva institut pokuty při porušení povinností pronajímatelem anebo nájemcem:
http://www.hypoindex.cz/pokuta-pri-neposkytnuti-vyuctovani-sluzeb-spojenych-s-najmem/
Vytvořeno: 11.10.2016

Naúčtovali sankci za neuzavření smlouvy? Možná neoprávněně….


Při koupi nemovitosti je zpravidla nejprve uzavírána rezervační smlouva. Pokud následně nedojde k uzavření smlouvy kupní, bývá naúčtována smluvní pokuta ve výši rezervačního poplatku. Ne vždy ale oprávněně, více se dočtete:
http://www.hypoindex.cz/nauctovali-sankci-za-neuzavreni-smlouvy-mozna-neopravneneundefined/
Vytvořeno: 11.10.2016

Pád květináče z parapetu se může prodražit


Občanský zákoník vymezuje povinnost k náhradě škody způsobené pádem věci nebo jejím vyhozením. Zároveň občanský zákoník nabízí poškozeným poměrně značný rozsah práv k odškodnění majetkové anebo nemajetkové újmy. Pád květináče z parapetu se tak může velmi prodražit, více informací:
http://www.hypoindex.cz/pad-kvetinace-z-parapetu-se-muze-prodrazit/
Vytvořeno: 11.10.2016