Blog

Níže naleznete právní články, které publikuji pro širokou veřejnost k lepší znalosti práv a povinností v občanském životě.

« Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 89 10 Následující »

Okamžité zrušení pracovního poměru za odnášení zbytků jídla z kuchyně


Jak může být posouzeno odnášení zbytků jídla z kuchyně zaměstnancem? Může zaměstnanci hrozit okamžité zrušení pracovního poměru? Odpovědi poskytuje rozhodnutí Nejvyššího soudu, které vám přiblíží tento článek
http://www.finance.cz/zpravy/finance/464706-okamzite-zruseni-pracovniho-pomeru-za-odnaseni-zbytku-jidla-z-kuchyne/
Vytvořeno: 11.10.2016

Vlastní majetek dítěte a právo na výživné


Vymáhání výživného může představovat složitý soudní spor s rozsáhlým dokazováním. Může nezletilé dítě, které není plně svéprávné žádat výživné, ačkoliv má vlastní majetek? Jakým způsobem tuto otázku upravuje občanský zákoník? Více se dočtete:
http://www.finance.cz/zpravy/finance/465148-vlastni-majetek-ditete-a-pravo-na-vyzivne/
Vytvořeno: 11.10.2016

Odškodnění dopravní nehody: Další nemajetková újma


V rámci problematiky odškodnění poškozeného při dopravní nehodě se pokusím nastínit jeden z nových dílčích nároků při odškodnění újmy na zdraví dle nového občanského zákoníku. Jedná se o odškodnění další nemajetkové újmy, více informací na:
http://www.finance.cz/zpravy/finance/466263-odskodneni-dopravni-nehody-dalsi-nemajetkova-ujma/
Vytvořeno: 11.10.2016

Pracovní úraz: Jak na zvýšení odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění


Odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění představuje podstatné dílčí nároky při odškodnění pracovního úrazu. Zákoník práce v návaznosti na již předchozí rozhodovací praxi soudů však umožňuje, aby bylo navýšeno základní odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění přiměřeně způsobené újmě vzhledem k okolnostem konkrétního případu. Více se dozvíte:
http://www.finance.cz/zpravy/finance/466266-pracovni-uraz-jak-na-zvyseni-odskodneni-bolesti-a-ztizeni-spolecenskeho-uplatneni/
Vytvořeno: 11.10.2016

Pracovní úraz: Jaké odškodnění nemajetkové újmy musí zaměstnavatel zajistit pozůstalým?


Jedním z nároků pozůstalých po zemřelém v důsledku pracovního úrazu je poskytnutí jednorázového odškodnění. Jakou výši tohoto odškodnění stanovuje zákoník práce a zda je možné odškodnění navýšit se dozvíte:
http://www.finance.cz/zpravy/finance/467367-pracovni-uraz-jake-odskodneni-nemajetkove-ujmy-musi-zamestnavatel-zajistit-pozustalym/
Vytvořeno: 11.10.2016

Vymáhání výživného: Zanedbání povinné výživy je trestný čin, hrozí až 1 rok vězení


Nehrazení výživného nemusí znamenat pouze civilní odpovědnost dlužníka, ale rovněž trestněprávní odpovědnost. Jakým způsobem trestní zákoník vymezuje trestný čin pro neplacení výživného, se dozvíte:
http://www.finance.cz/zpravy/finance/467656-vymahani-vyzivneho-zanedbani-povinne-vyzivy-je-trestny-cin-hrozi-az-1-rok-vezeni/
Vytvořeno: 11.10.2016

Kdy pojišťovna hradí náklady na právníka při odškodnění za dopravní nehodu?


Nárokování odškodnění dopravní nehody může být složitý proces, během kterého bude poškozený nucen vyhledat odbornou právní pomoc. Jakou odměnu může sjednat advokát s poškozeným a kdy je pojišťovna povinna proplácet náklady právního zastoupení? Odpovědi naleznete:
http://www.finance.cz/zpravy/finance/468033-kdy-pojistovna-hradi-naklady-na-pravnika-pri-odskodneni-za-dopravni-nehodu/
Vytvořeno: 11.10.2016

Hádka na pracovišti: Může zaměstnavatel okamžitě zrušit pracovní poměr?


Ústavní soud v nedávné době řešil ústavní stížnost zaměstnavatele, který přistoupil k okamžitému zrušení pracovního poměru zaměstnance kvůli vulgární hádce s nadřízeným. Co bylo předmětem sporu a jak rozhodnul Ústavní soud? Více se dozvíte:
http://www.finance.cz/zpravy/finance/468430-hadka-na-pracovisti-muze-zamestnavatel-okamzite-zrusit-pracovni-pomer/
Vytvořeno: 11.10.2016

Vymáhání výživného: Kdy jsou povinni hradit výživné prarodiče?


Vyživovací povinnost vůči dětem se nemusí vztahovat výhradně k rodičům, ale za splnění určitých zákonných podmínek můžou být povinni hradit výživné dítěti i jeho prarodiče. Jaká je zákonná úprava, kdy vzniká povinnost prarodičů a jaká může být výše výživného?
http://www.finance.cz/zpravy/finance/468810-vymahani-vyzivneho-kdy-jsou-povinni-hradit-vyzivne-prarodice/
Vytvořeno: 11.10.2016

Faktický pracovní poměr: Zaměstnanec má i tak právo na odškodnění


Ústavní soud vydal v nedávné době nález, kterým se zabýval otázkou vzniku faktického pracovního poměru a odškodněním pozůstalé po zemřelém následkem pracovního úrazu. Více k tématu:
http://www.finance.cz/zpravy/finance/469331-fakticky-pracovni-pomer-zamestnanec-ma-i-tak-pravo-na-odskodneni/
Vytvořeno: 11.10.2016