Blog

Níže naleznete právní články, které publikuji pro širokou veřejnost k lepší znalosti práv a povinností v občanském životě.

« Předchozí 1 2 3 4 5 6 78 9 10 Následující »

Odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění u pracovního úrazu


Jakým způsobem se určuje bolest a ztížení společenského uplatnění při odškodnění pracovního úrazu? Kde lze nově nalézt tabulky jednotlivých položek pro odškodnění této nemajetkové újmy? Odpovědi naleznete:
http://firmy.finance.cz/zpravy/finance/458706-odskodneni-bolesti-a-ztizeni-spolecenskeho-uplatneni-u-pracovniho-urazu/
Vytvořeno: 11.10.2016

Odškodnění dopravní nehody: Odpovědnost zaměstnavatele za pochybení zaměstnance


Zaměstnanec způsobí vozidlem zaměstnavatele dopravní nehodu při plnění pracovních povinností, a to pod vlivem alkoholu. Bude zaměstnavatel povinen hradit následný regres pojišťovny, která vyplatila poškozeným odškodnění za dopravní nehodu? Odpovědi naleznete:
http://www.finance.cz/zpravy/finance/459028-odskodneni-dopravni-nehody-odpovednost-zamestnavatele-za-pochybeni-zamestnance/
Vytvořeno: 11.10.2016

Odškodnění újmy na zdraví utrpěné školním úrazem


Nejvyšší soud v nedávné době vydal rozhodnutí ve sporu o odškodnění školního úrazu, který utrpěl žák střední školy na školním pobytu. Jelikož problematika odškodnění školních úrazů není příliš zpracována, představíme si již blíže:
http://www.finance.cz/zpravy/finance/459958-odskodneni-ujmy-na-zdravi-utrpene-skolnim-urazem/
Vytvořeno: 11.10.2016

Ústavní soud k určení výživného u rodičů s nadstandardními příjmy


Ústavní soud v nedávné době vydal nález, ve kterém se zabýval otázkou posuzování výše výživného pro dítě, jehož rodiče dosahují velmi vysokých příjmů. Jaké hlavní teze vymezil Ústavní soud? Více na:
http://www.finance.cz/zpravy/finance/460428-ustavni-soud-k-urceni-vyzivneho-u-rodicu-s-nadstandardnimi-prijmy/
Vytvořeno: 11.10.2016

Odškodnění pracovního úrazu utrpěného na pracovní cestě


Průběh pracovní cesty se dělí na více úseků, které jsou posuzovány odlišně ve vztahu k plnění pracovních úkolů. Tato skutečnost má vliv na posuzování žádosti zaměstnance k odškodnění za újmu utrpěnou na pracovní cestě. Více informací na:
http://www.finance.cz/zpravy/finance/460827-odskodneni-pracovniho-urazu-utrpeneho-na-pracovni-ceste/
Vytvořeno: 11.10.2016

Okamžité zrušení pracovního poměru za porušení zákazu provádění hotovostních plateb


Problematika okamžitého zrušení pracovního poměru je rozsáhlá a představuje v životě každého zaměstnance velmi nepříjemný okamžik. K této tématice si představíme rozhodnutí Nejvyššího soudu pojednávací o okamžitém zrušení pracovního poměru při opakovaném porušení příkazu zaměstnavatele neprovádět hotovostní platby nad určitou hranici:
http://www.finance.cz/zpravy/finance/461413-okamzite-zruseni-pracovniho-pomeru-za-poruseni-zakazu-provadeni-hotovostnich-plateb/
Vytvořeno: 11.10.2016

Odškodnění újmy na zdraví: Náhrada bezplatně poskytované práce


Nový občanský zákoník rozšířil okruh náhrad, které lze požadovat při zajištění odškodnění. Jedním z nových institutů je náhrada bezplatně poskytované práce, která odpovídá realitě běžného života. Jakým způsobem je tento institut upraven v novém občanském zákoníku? Více se dozvíte:
http://www.finance.cz/zpravy/finance/462291-odskodneni-ujmy-na-zdravi-nahrada-bezplatne-poskytovane-prace/
Vytvořeno: 11.10.2016

Povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech (1. díl)


Jaké zásadní povinnosti stanovuje zákoník práce ve vztahu k povinnostem zaměstnavatele při pracovních úrazech? Jaká je role zaměstnavatele při posouzení úrazu zaměstnance? V následujících dvou článcích se zaměříme na některé povinnosti zaměstnavatele při pracovním úraze zaměstnance:
http://www.finance.cz/zpravy/finance/462542-povinnosti-zamestnavatele-pri-pracovnich-urazech-1-dil/
Vytvořeno: 11.10.2016

Povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech (2. díl)


Povinnosti zaměstnavatele při vedení evidence úrazů a záznamů o pracovních úrazech je tématem článku na:
http://www.finance.cz/zpravy/finance/462848-povinnosti-zamestnavatele-pri-pracovnich-urazech-2-dil/
Vytvořeno: 11.10.2016

Odškodnění dopravní nehody: Náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti


Jednou z peněžitých dávek, kterou jsou poškození oprávněni uplatňovat při odškodnění dopravní nehody, je náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti. Jakým způsobem tuto peněžitou dávku upravuje občanský zákoník? Odpověď naleznete:
http://www.finance.cz/zpravy/finance/464227-odskodneni-dopravni-nehody-nahrada-za-ztratu-na-vydelku-po-dobu-pracovni-neschopnosti/
Vytvořeno: 11.10.2016