Blog

Níže naleznete právní články, které publikuji pro širokou veřejnost k lepší znalosti práv a povinností v občanském životě.

« Předchozí 1 2 3 4 5 67 8 9 10 Následující »

Ústavní soud k odškodnění nákladů spojených s celodenní péčí o poškozeného


Ústavní soud v nedávné době vydal nález, na základě kterého se postavil na stranu rodičů, kteří vynakládali značné finanční prostředky na celodenní péči o svého nezletilého syna, který se stal nemohoucím v důsledku nesprávně provedeného porodu. Co bylo obsahem sporu a jaké teze vymezil Ústavní soud, se dozvíte:
http://www.finance.cz/zpravy/finance/453977-ustavni-soud-k-odskodneni-nakladu-spojenych-s-celodenni-peci-o-poskozeneho/
Vytvořeno: 11.10.2016

Okamžité zrušení pracovního poměru: Zneužití informací v obchodním styku


Nejvyšší soud projednával spor zaměstnance o neplatnost okamžitého zrušení pracovního poměru, kdy zaměstnavatel byl přesvědčen, že zaměstnanec zneužil vnitřní informace v obchodním styku. Jak rozhodnul Nejvyšší soud? Více informací na:
http://firmy.finance.cz/zpravy/finance/454796-okamzite-zruseni-pracovniho-pomeru-zneuziti-informaci-v-obchodnim-styku/
Vytvořeno: 11.10.2016

Peněžitá pomoc obětem trestných činů


Zákon o obětech trestných činů umožňuje obětem trestných činů v některých případech žádat peněžitou pomoc od státu, a to i v případě pozůstalých po oběti trestného činu. Mnozí poškození si nejsou vědomi tohoto svého práva. Více informací na:
http://www.finance.cz/zpravy/finance/454374-penezita-pomoc-obetem-trestnych-cinu/
Vytvořeno: 11.10.2016

Nejvyšší soud k poškození vozidla vjetím do výtluku


Výtluky na českých silnicích jsou poměrně časté a způsobují škody na vozidlech. Jaké šance na odškodnění bude mít poškozený, který vjede do výtluku v místě špatného stavu vozovky, nastíní rozhodnutí Nejvyššího soudu:
http://www.finance.cz/zpravy/finance/455333-nejvyssi-soud-k-poskozeni-vozidla-vjetim-do-vytluku/
Vytvořeno: 11.10.2016

Ústavní soud k posuzování majetkových poměrů při návrhu na zvýšení výživného


Při soudním sporu o zvýšení výživného by měly soudy komplexně posuzovat majetkové poměry povinné osoby a řádně provést dokazování k zajištění spravedlivého rozhodnutí. Více se dočtete:
http://www.finance.cz/zpravy/finance/455756-ustavni-soud-k-posuzovani-majetkovych-pomeru-pri-navrhu-na-zvyseni-vyzivneho/
Vytvořeno: 11.10.2016

Vymáhání dlužného výživného: Kdo hradí náklady neúspěšné exekuce?


V případě nehrazení soudem stanoveného výživného nezbývá oprávněnému, než vymáhat dlužné výživné prostřednictvím exekuce. Kdo však hradí náklady neúspěšné exekuce, která byla zastavena pro nemajetnost dlužníka? Více se dočtete:
http://www.finance.cz/zpravy/finance/456161-vymahani-dluzneho-vyzivneho-kdo-hradi-naklady-neuspesne-exekuce/
Vytvořeno: 11.10.2016

Odškodnění pracovního úrazu u poškozeného zaměstnance


Pracovní úraz může zaměstnance vyřadit z pracovního procesu po dobu několika měsíců. Jaké druhy náhrad vymezuje zákoník práce pro poškozeného zaměstnance při odškodnění pracovního úrazu a nemoci z povolání? Odpovědi se dozvíte:
http://www.finance.cz/zpravy/finance/457122-odskodneni-pracovniho-urazu-u-poskozeneho-zamestnance/
Vytvořeno: 11.10.2016

Vymáhání výživného: Tvorba úspor dítěti


V rámci soudního sporu o výživné může soud v některých případech rozhodnout o povinnosti tvorby úspor dítěti. Jakým způsobem občanský zákoník stanovuje tuto povinnost? Více se dočtete:
http://www.finance.cz/zpravy/finance/457662-vymahani-vyzivneho-tvorba-uspor-diteti/
Vytvořeno: 11.10.2016

Vymáhání výživného: Zatajování příjmů se může prodražit


Občanský zákoník stanovuje, že v některých případech, kdy povinná osoba neprokáže své příjmy a neumožní přístup informacím o stavu svého majetku, nastává domněnka příjmu povinného ve výši pětadvacetinásobku částky životního minima:
http://www.finance.cz/zpravy/finance/458081-vymahani-vyzivneho-zatajovani-prijmu-se-muze-prodrazit/
Vytvořeno: 11.10.2016

Odmítnutí dechové zkoušky po dopravní nehodě se může prodražit


Pokud řidič způsobí dopravní nehodu a následně se odmítne podrobit dechové zkoušce na alkohol, riskuje následný regresivní postih pojišťovny za vyplacené odškodnění poškozenému. Jak zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla stanovuje uvedené riziko:
http://www.finance.cz/zpravy/finance/458544-odmitnuti-dechove-zkousky-po-dopravni-nehode-se-muze-prodrazit/
Vytvořeno: 11.10.2016