Blog

Níže naleznete právní články, které publikuji pro širokou veřejnost k lepší znalosti práv a povinností v občanském životě.

« Předchozí 1 2 3 4 56 7 8 9 10 Následující »

Nejvyšší soud k obezřetnosti při couvání v obytné zóně


Nejvyšší soud projednával v nedávné době případ usmrcení dítěte řidičem při couvání v obytné zóně, kdy stanovil trestní odpovědnost řidiče za usmrcení z nedbalosti. Nejvyšší soud apeluje tímto rozhodnutím na zvýšenou obezřetnost řidičů při couvání, a to nejen v obytné zóně:
http://www.finance.cz/zpravy/finance/449901-nejvyssi-soud-k-obezretnosti-pri-couvani-v-obytne-zone/
Vytvořeno: 11.10.2016

Nejvyšší soud ke sledování zaměstnance ve sporu o ochranu osobnosti


Nejvyšší soud se v nedávné době vyjádřil k otázce sledování zaměstnance a pořizování záznamů z jeho soukromého života, které pojišťovna pořizovala jakožto důkaz ve sporu o odškodnění pracovního úrazu. Jakým způsobem Nejvyšší soud rozhodnul, se dočtete:
http://www.finance.cz/zpravy/finance/450580-nejvyssi-soud-ke-sledovani-zamestnance-ve-sporu-o-ochranu-osobnosti/
Vytvořeno: 11.10.2016

Náhrada nemajetkové újmy u sekundárních obětí


Nový občanský zákoník vymezil nové ustanovení, které umožňuje tzv. sekundárním obětem požadovat odškodnění způsobené nemajetkové újmy. Jakým způsobem zákon stanovuje uvedené právo poškozených a na jaké případy se může vztahovat? Odpovědi se dozvíte:
http://www.finance.cz/zpravy/finance/450753-nahrada-nemajetkove-ujmy-u-sekundarnich-obeti/
Vytvořeno: 11.10.2016

Odškodnění dopravní nehody: Spor o nájemné za náhradní vozidlo


Spory s pojišťovnou o pojistné plnění při odškodnění dopravní nehody jsou poměrně časté. Jak může být rozhodnut spor o nájemné za náhradní vozidlo v souvislosti se zdržením s opravou poškozeného vozidla vzhledem k pokynu pojišťovny, nastínilo nedávné rozhodnutí Nejvyššího soudu:
http://www.finance.cz/zpravy/finance/450919-odskodneni-dopravni-nehody-spor-o-najemne-za-nahradni-vozidlo/
Vytvořeno: 11.10.2016

Novela zákoníku práce posílí práva poškozených zaměstnanců


Novela zákoníku práce posílila práva poškozených zaměstnanců při odškodnění pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. Jaké jsou hlavní novinky uvedené novely, se dozvíte zde:
http://firmy.finance.cz/zpravy/finance/451370-novela-zakoniku-prace-posili-prava-poskozenych-zamestnancu/
Vytvořeno: 11.10.2016

Kdy se zaměstnavatel zcela zprostí odpovědnosti za škodu?


Odškodnění za pracovní úraz nemusí být vždy přiznáno zaměstnavatelem. Jakým způsobem zákoník práce vymezuje možnosti zaměstnavatele ke zproštění se odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnanci? Odpovědi se dozvíte:
http://www.finance.cz/zpravy/finance/451743-kdy-se-zamestnavatel-zcela-zprosti-odpovednosti-za-skodu/
Vytvořeno: 11.10.2016

Odškodnění pracovního úrazu: Kdy se zaměstnavatel zčásti zprostí své odpovědnosti?


Kdy nezískáte plné odškodnění újmy na zdraví způsobené pracovním úrazem? Zaměstnavatel je oprávněn se zčásti zprostit své odpovědnosti, více se dozvíte:
http://www.finance.cz/zpravy/finance/452333-odskodneni-pracovniho-urazu-kdy-se-zamestnavatel-zcasti-zprosti-sve-odpovednosti/
Vytvořeno: 11.10.2016

Právo zaměstnance na odstupné


Jakým způsobem upravuje zákoník práce právo zaměstnance na odstupné? Jakou výši odstupného může zaměstnanec očekávat a kdy na něj má nárok? Odpovědi naleznete:
http://www.finance.cz/zpravy/finance/452749-pravo-zamestnance-na-odstupne/
Vytvořeno: 11.10.2016

Novela zákoníku práce deklaruje dvojkolejnost úpravy odškodnění újmy na zdraví


Dvojkolejnost úpravy odškodnění újmy na zdraví dle zákoníku práce a občanského zákoníku způsobuje nerovnost v právech poškozených, přečtěte si:
http://www.finance.cz/zpravy/finance/453041-novela-zakoniku-prace-deklaruje-dvojkolejnost-upravy-odskodneni-ujmy-na-zdravi/
Vytvořeno: 11.10.2016

Nejvyšší soud k posouzení míry účasti na dopravní nehodě


Nejvyšší soud projednával v nedávné době spor o odškodnění pozůstalých po zemřelém následkem dopravní nehody. Soud se zabýval otázkou posouzení míry účasti na dopravní nehodě, kterou zavinili oba účastníci dopravní nehody. Více se dozvíte:
http://www.finance.cz/zpravy/finance/453492-nejvyssi-soud-k-posouzeni-miry-ucasti-na-dopravni-nehode/
Vytvořeno: 11.10.2016