Blog

Níže naleznete právní články, které publikuji pro širokou veřejnost k lepší znalosti práv a povinností v občanském životě.

« Předchozí 1 2 3 45 6 7 8 9 10 Následující »

Zářijový seriál. Prodáváme nemovitost


Pro Státní fond rozvoje bydlení jsem vytvořil seriál několika článků zabývající se tématikou prodeje nemovitosti.
http://www.portalobydleni.cz/nastroje/specialy/zarijovy-serial-prodavame-nemovitost/
Vytvořeno: 13.10.2016

Nájemní vztahy: Obnovení nájmu bytu po jeho skončení


Nový občanský zákoník obsahuje ustanovení o automatickém obnovení nájmu bytu po jeho skončení. Jakým způsobem obnovení nájmu bytu zákon upravuje?
http://www.hypoindex.cz/najemni-vztahy-obnoveni-najmu-bytu-po-jeho-skonceni/
Vytvořeno: 13.10.2016

Nájemce má právo v bytě podnikat a chovat zvíře


Nový občanský zákoník poskytuje nájemci bytu řadu práv, mezi které patří i právo podnikat a chovat zvíře. Jaké jsou zákonné limity těchto práv nájemce?
http://www.hypoindex.cz/najemce-ma-pravo-v-byte-podnikat-a-chovat-zvire/
Vytvořeno: 13.10.2016

Nejsilnější dědický titul? Sepište dědickou smlouvu…


Dědická smlouva je nejsilnějším dědickým titulem, který je opět součástí našeho právního řádu s účinností nového občanského zákoníku. Tento staronový institut dědického práva představuje vhodné řešení dědických vztahů za života zůstavitele. Jaké jsou zákonné podmínky pro uzavření dědické smlouvy?
http://www.hypoindex.cz/nejsilnejsi-dedicky-titul-sepiste-dedickou-smlouvu/
Vytvořeno: 13.10.2016

Dědické právo v novém: Pozor na dluhy potápějící dědice!


Dědické právo doznalo podstatných změn s účinností nového občanského zákoníku a problematika dluhů v dědictví není výjimkou. Jak předejít předluženému dědictví? Jaké zákonné instituty můžeme využít k ochraně před předluženým dědictvím? Více se dozvíte na:
http://www.hypoindex.cz/dedicke-pravo-v-novem-pozor-na-dluhy-potapejici-dedice/
Vytvořeno: 11.10.2016

Odškodnění dopravní nehody: Náhrada nákladů na výživu pozůstalým


Pozůstalí po zemřelém následkem dopravní nehody mohou požadovat odškodnění náhrady nákladů na výživu na odpovědném subjektu, či přímo pojišťovně z titulu povinného ručení. Jakým způsobem nový občanský zákoník vymezuje tento nárok na odškodnění pozůstalých se dočtete:
http://www.finance.cz/zpravy/finance/447782-odskodneni-dopravni-nehody-nahrada-nakladu-na-vyzivu-pozustalym/
Vytvořeno: 11.10.2016

Odškodnění pracovního úrazu: Žádejte odstupné v plné výši


Nesmí-li zaměstnanec konat dosavadní práci pro pracovní úraz, pak v některých případech rozvázání pracovního poměru má nárok na odstupné nejméně ve výši dvanáctinásobku průměrného výdělku. Kdy vzniká nárok na takto vysoké odstupné, se dočtete:
http://www.finance.cz/zpravy/finance/448385-odskodneni-pracovniho-urazu-zadejte-odstupne-v-plne-vysi/
Vytvořeno: 11.10.2016

Odškodnění za pracovní úraz: Úraz při vyklízení pracoviště po výpovědi


Jak může být rozhodnut soudní spor o odškodnění pracovního úrazu za situace, že úraz nastal při vyklízení pracoviště během výpovědní doby a při překážkách v práci, se dozvíte:
http://firmy.finance.cz/zpravy/finance/448757-odskodneni-za-pracovni-uraz-uraz-pri-vyklizeni-pracoviste-po-vypovedi/
Vytvořeno: 11.10.2016

Odškodnění sportovního úrazu při fotbalovém utkání


Nejvyšší soud vydal v nedávné době rozhodnutí, na základě kterého vymezil odpovědnost za škodu v případě porušení pravidel při fotbalovém utkání. Nejvyšší soud stanovil, že nikoliv každé porušení sportovních pravidel opravňuje poškozeného k požadavku náhrady škody na zdraví. Více informací naleznete:
http://www.finance.cz/zpravy/finance/449012-odskodneni-sportovniho-urazu-pri-fotbalovem-utkani/
Vytvořeno: 11.10.2016

Odškodnění újmy na přirozených právech nelze předem vyloučit


Nový občanský zákoník vymezuje některé případy, kdy se nelze platně vzdát práva na náhradu způsobené újmy. Jakým způsobem nový občanský zákoník řeší tuto problematiku, se dozvíte
http://www.finance.cz/zpravy/finance/449647-odskodneni-ujmy-na-prirozenych-pravech-nelze-predem-vyloucit/
Vytvořeno: 11.10.2016