Služby

Uvedený výčet poskytovaných právních služeb je pouze orientační. Pro více informací mne kontaktujte na tel: 720 072 059 nebo emailu: drobis@advokatdrobis.cz.

Darování nemovitosti

V procesu darování nemovitosti je nutné splnit několik kroků. Pomůžu Vám zajistit úspěšné darování nemovitosti, a to včetně zajištění ochrany dárce při převodu nemovitosti.
Zjistit více

Koupě a prodej nemovitosti

Nemovitosti mají v dnešní době vysokou hodnotu, kdy při jejich převodech je vhodné využít kvalitní smlouvu, která chrání zájmy prodávajícího anebo kupujícího. Poskytuji komplexní právní služby při koupi nebo prodeji nemovitosti.
Zjistit více

Kontrola smlouvy

Každá smlouva obsahuje práva a povinnosti, kdy pro běžného spotřebitele nebo podnikatele není snadné odhalit, která ustanovení jsou pro něj riziková. Řádnou kontrolou smlouvy lze předejít budoucím sporům a zbytečným nákladům.
Zjistit více

Nájemní vztahy

Nájemní vztahy jsou v běžném životě často řešenou problematikou práva. Ať jste již pronajímatelem nebo nájemcem, mohu Vám poskytnout potřebnou právní pomoc.
Zjistit více

Rodinné právo

Komplexní právní služby při rozvodu manželství, vypořádání společného jmění manželů a řešení výživného.
Zjistit více

Pracovní právo

Pracovní právo může mít mnoho podob od řešení sjednávání pracovní smlouvy, přes dlužnou mzdu a spory o neplatnost skončení pracovního poměru.
Zjistit více

Dědické právo

Dědické právo představuje důležitou oblast práva, se kterou se setká většina občanů. Poskytuji právní pomoc v dědickém právu.
Zjistit více


Uvedený výčet poskytovaných právních služeb je pouze orientační. Pro více informací mne kontaktujte na tel: 720 072 059 nebo emailu: drobis@advokatdrobis.cz.

Jaká je cena mých služeb?