Profesionální právní služby

Na Vašem případu pracuji osobně s vynaložením odborné péče

Individuální přístup

Mojí prioritou je vysoce individuální přístup a prosazování oprávněných zájmů klienta

Přiměřená a férová odměna

Odměna za právní služby odpovídá vzájemné domluvě a složitosti právní služby

Komunikace s klientem

Pravidelně a srozumitelně Vás informuji o stavu Vašeho případu


Prehled právních služeb:

  • Občanské právo
  • Pracovní právo
  • Rodinné právo
  • Procesní právo
  • Obchodní právo
  • Trestní právo

Poslední článek z blogu:

Jak ochránit dárce při darování nemovitosti?


Darování nemovitosti představuje oblíbené řešení převodu vlastnického práva k nemovité věci, zejména mezi blízkými příbuznými. Jakým způsobem právně ochránit dárce, který daroval celou nemovitost a přeje si ji nadále užívat?
http://www.hypoindex.cz/clanky/ochranit-darce-pri-darovani-nemovitosti/ číst více